ناامنی در خانواده و آسیب های پیش رو

کد بلاگ : #311
تاریخ انتشار : یکشنبه, 24 شهریور 1392 11:46
خانواده به عنوان نهادی که وظیفه جامعه پذیری فرزندان را برای گرفتن نقش­های اجتماعی به عهده دارد

ناامنی در خانواده و آسیب های پیش رو

چکیده:

بی­شک گذر به جامعه مدرن همراه با پیچیده شدن مناسبات اجتماعی و رشد روزافزون شهرنشینی وعوامل دیگر، موجب تغییر در هنجارها و ارزش­های جامعه کنونی شده است و این تغییر با چنان سرعتی در حال وقوع است که از جنبه­های زندگی با تأخر روبرو شده که این مهم موجب بروز آسیب­های در سطح جامعه شده است.

خانواده به عنوان نهادی که وظیفه جامعه پذیری فرزندان را برای گرفتن نقش­های اجتماعی به عهده دارد در برابر این تغییرات، شکل­های تازه­ای به خود گرفته است. شیوه­های جامعه­پذیری در خانواده به دو شکل عمده تقسیم می­شود: شیوه مستبدانه، شیوه آزادمنشانه.

در شیوه مستبدانه به طور کلی در برابر تغییرات مقاومت وجود دارد و فضای خانه و خانواده را به مکانی ناامن تبدیل می­کند؛ زیرا در این خانواده­ها هیچ گونه تحملی در برابر این تغییرات از خود نشان نمی­دهند و نقش­های محول شده به فرزندان توسط والدین با نقش­های مورد انتظار جامعه جدید هماهنگ نیست. درنتیجه تعارضی بین خواسته­های والدین وخواسته­های جامعه به وجود می­آید و به موجب این خانواده به عرصه نزاع و ناامنی (ذهنیو عینی) تبدیل می­شود.اما درخانواده­های آزادمنشانه، آستانه تحمل در برابر تغییرات به طور چشم­گیری بالاتر است و تغییرات حاکم برجامعه را به خوبی شناسایی و برای آن راهبردهایی تعیین می­کنند. البته در این نوع خانواده، فضای بیشتری برای بحث و گفتگو حول محورهای مستبدانه است که در مقابل این تغییرات شکننده هستند. فرزندان آن­ها در برابر تهدیدات بیرونی مصون نیستند. در این خانواده، فرزندان از امنیت وجودی برخوردار نیستند و در معرض اضطراب، غرقه شدن و انفجار درونی قرار می­گیرند که به موجب آن، آسیب­های همانند خودکشی، فرار از خانه، اعتیاد، سرقت و . . . در این خانواده­ها محتمل­تر است.

 

واژگان کلیدی

احساس امنیت، ساختار خانواده، شخصیت، جامعه پذیری و خانواده متعادل.

            منبع: www.farhang iran.ir