• مرکز مشاوره رها:88971606

  • برای رسیدن به هر موفقیت فردی، ابتدا باید تغییری در باورهای خود ایجاد کرد.

  • کوچکترین اقدام، بهتر از بزرگترین تصمیم است.

  • بهترین راه برای پیش بینی آینده ات، ساختن آن است.

  • زندگیتان با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر بهتر می شود....

  • با انکار وجود یک زخم، شما نمی توانید آن زخم را ترمیم کنید.

خشونت و شاخص های ارزیابی خشونت

کد بلاگ : #210
تاریخ انتشار : شنبه, 26 مرداد 1392 14:03
تعداد بازدید : 2775
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
خشونت و شاخص های ارزیابی خشونت
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بعضی خشونت را رفتاری فردی و جمعی می شمارند که تحت شرایط خاص بروز می کند


خشونت و شاخص های ارزیابی خشونت

خشونت از نظر لغوی به معنای غضب، درشتی و تندی کردن، ضد لینت و نرمی تعریف شده است. هر چند خشونت در بدو امر، بدیهی و بی نیاز از تعریف به نظر می رسد، اما در مقام تعریف، اختلاف نظر بسیاری مشاهده می شود.

برخی خشونت را عملی خلاف نرم و طبع می دانند. بعضی دیگر خشونت را رفتاری فردی و جمعی می شمارند که تحت شرایط خاص بروز می کند و از نظر برخی دیگر، خشونت هر نوع رفتار خشنی است که از روی قصد و به منظور آسیب برفرد دیگر انجام می شود.

در تعریف دیگری بیان شده است هر گونه تهاجم فیزیکی علیه هستی انسان که با انگیزه آسیب، رنج و یا لطمه باشد. برخی نیز معتقدند خشونت طیفیاز رفتارهای بسیار تند و آسیب زا تا عکس العملهای منفی چون بی تفاوتی و کم توجهی را در بر دارد.

دسته از افراد نیز با استناد به مصادیق کنوانسیون های بین المللی که مطابق فرهنگ خاص (غرب) تدوین شده، خشونت را تعریف می نمایند و اعضای یک جامعه را با فرهنگ های عاریت گرفته شده، ارزیابی می نمایند. بدین لحاظ به نظر می رسد در اولین گام ضروری است که خشونت با توجه به فرهنگ اسلام باز تعریف شود و سپس رفتار بازیگران خشونت و میزان شیوع آن بررسی و راهکاری موثر مطرح گردد. زیرا بدون ارائه تعریفی جامع، انجام تحقیقات علمی و سنجش میزان شیوع خشونت، غیر ممکن بوده و با روح تحقیقات علمی سازگار نیست. هر چند رفتار خشونت آمیز می تواند توسط زنان و مردان انجام پذیرد، به طور نمونه مطابق آمار نرخ زن آزاری خفیف 120 در هزار، نرخ زن آزاری شدید 381 در هزار و نرخ  شوهر آزاری (معمولاً مردان مورد خشونت و آزار کلامی و در برخی موارد،آزار جسمی همسر خود قرار می گیرند) 115 در هزار می باشند. اما این نوشتار معطوف به خشونت علیه زنان می باشدکه به نظر می رسد دامنه وسیع تری دارد.

شاخص های ارزیابی خشونت

الف) نفوذ؛ چند نفر در عمل خشونت آمیز مشارکت داشته اند؟

ب) دوام؛ خشونت چه مدت به طول انجامیده است؟

ج) شدت؛ چند نوع خشونت بر فرد اعمال شده است؟

د) قلمرو؛ سطح تأثیرگذاری خشونت تا چه حد بوده است؟

ه) تکرار؛ عمل خشونت آمیز چند بار تکرار شده است؟

و) زمان؛ خشونت در چه مرحله ای از زندگی فرد اعمال شده است؟

ز) ویژگی؛ خصوصیات سنی، تحصیلی، جنسیو طبقاتی قربانی خشونت چه بوده است؟

 

اهداف اعمال خشونت

الف) سیطره و اعمال قدرت و نفوذ بر دیگری جهت دستیابی به هدف

ب) اعمال کنترل و نظارت

ج) تغییر شرایط یا وضعیت به نفع خود

د) کاهش قدرتو نفوذ دیگران

ه) اعمال نظر و وسلیقه فردی و اجبار طرف مقابل به اطاعت

و) اثبات برتری و ارضاء حس خودخواهی

ر) تخلیه روانی و روحی فرد

ز) کسب تأیید اجتماعی در فرهنگ های خشونت طلب

 

انواع خشونت

در یک تقسیم بندی کلی خشونت ممکناست علیه انسان یا علیه طبیعت صورت گیرد. تقسیم بندی های دیگری که از مقوله خشونت و زنان شده است، به قرار ذیل می باشد:

الف) خشونت بر حسب زمان وقوع می تواند قبل از تولد، نوزادی، کودکی، جوانی و کهولت باشد.

ب) خشونت همچنین می تواند در سطح جامعه و خانواده بروز نماید.

ج) رفتار خشونت آمیز در برخی موارد از سوی فرد بر خودش یا از سوی دیگری علیه وی می باشد. از جمله خشونت های زنان علیه خودشان می توان به برخی جرائم و شبه جرائم (نظیر خودکشی، اعتیاد، خود فروشی، جراحی های غیر ضروری و . . .) اشاره نمود. جرم از مصادیق بارز خشونت می باشد که مخل آسایش و امنیت عمومی است.

د) خشونت بر مبنای موضوع می تواند روحی، جسمی، جنسی و اقتصادی باشد و در سطح خانواده و جامعه بروز نماید:

1)خشونت روانی: هر نوع رفتار و گفتار خشنی است که سلامت روحی و روانی فرد را با خطر مواجه نماید و مصادیق آن عبارتند از: انتقاد ناروا، اهانت و تحقیر، تمسخر،توهین، فحاشی، تهدید به ازدواج مجدد، تهدید به طلاق، اعمال مالکیت، قهر، سوء ظن و بدبینی، حسادت بیمار گونه، محدود کردن آزادی رفتار و حرکات (عدم آزادی در روابط اجتماعی با نزدیکان و فامیل، عدم اجازه خروج از منزل، حبس) اجبار به کارهای خلاف طبع، تهدید به بچه دزدی، تهدید به تخریب دارایی های زن و فرزندان، سوء استفاده از فرزندان جهت اطاعت همسر، متلک گویی و اجبار به دیدن تصاویر و صحنه های خلاف عفت.

2)خشونت جسمی: هر نوع رفتار خشنی است که از روی قصد و نیت منجر به آسیب و صدمات جسمانی شود و مصادیق آن عبارتند از: ضرب و شتم، مشت زدن، گاز گرفتن، سیلی زدن، خفه کردن، ضربه با شی یا مشت، چاقو کشی، تیراندازی، مثله کردن، زنده به گور کردن، سقط به خاطر جنسیت، اسید پاشی، آزار مادر به دلیل جنسیت جنین، خودکشی اجباری، شکنجه و قتل . . .

3)خشونت جنسی: هر نوع رفتار جنسی خشنی است که از روی قصد و نیت جهت تهدید، سوء استفاده و صدمه جنسی انجام شود و مصادیق آن عبارتند از: تجاوز به عنف، آزار جنسی و مزاحمت و تماس بدنی، قاچاق زنان، فحشاء و روسپیگری، تجارت جنسی، بهره برداری تجاری (تهیه عکس و فیلم مستهجن) زنای با محارم، ختنه دختران، قطع رابطه جنسی، حاملگی اجباری، اجبار به رابطه جنسی غیر طبیعی، اجبار به رابطه جنسی در زمان عادت ماهانه و بیماری. . .

4)خشونت اقتصادی: هر نوع رفتار خشنی است که از روی قصد و نیت، زن را در امور مربوط به اشتغال، اقتصاد و دارایی تحت فشار و آزار و تبعیض قرار دهد و مصادیق آن عبارتند از: عدم پرداخت نفقه، بخل، کنترل وسواس گونه مخارج منزل، دریافت اجباری حقوق زن، دریافت اجباری ارثیه زن، سوء استفاده با سرقت اموال و دارایی همسر، ایجاد مضیقه مالی در خانواده، محرومیت های اقتصادی، عدم تأمین نیروهای ضروری همسر و فرزندان، تبعیضات و نابرابریهای اقتصادی . . .

 

خشونت در خانواده

زن و مرد عناصر اساسی پایداری در خانواده هستند و ادامه موجودیت خانواده، متکی به نقش آفرینی آنها می باشد. نقش حساس زن در امور خانواده به دلیل تربیت و سازندگی، امر مهمی است. وجود زن موجب پیوند اخلاقی و عاطفی اعضای خانواده می شود. این هدف در حالی میسر می شود که زنان به عنوان پرورش دهندگان نسل آتی در محیطی آرام، مطمئن و دور از خشونت به سر برند، اما متأسفانه امروزه خانواده، این محل سکونت نیز در معرض آسیبها و ناامنی های بسیاری قرار گرفته است به طوری که اشخاص در این مکان، به جای تجربه مفاهیم مثبتی چون محبت، همدلی و ایثار و . . . خشونت را توسط نزدیکان و اعضای خانواده تجربه می کنند. یعنی توسط افرادی که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی با یکدیگر پیوند دارند. کودکدر خانوادهای خشنمی آموزد کسانی که او را بیشتراز هر کسی دوست دارند، اجازه دارند که او را تنبیه کنند و نیز می آموزد که اگر چیزی مهم باشد، می تواند از طریق زور بازو و سلطه گری تصاحب نماید.

از آنجا که تعامل افراد در خانه بیش از هر مکان دیگری است و اعضای خانواده در تماس بیشتری با هم هستند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند؛ لذا بروز اختلاف در خانواده بیشتر است. در واقع خشونت بیشتر معطوف به افرادی است که کمترین فاصله و بیشترین رابطه را با فرد خشن دارند اما به راستی چرا در میان گروهی که دارای پیوندهای صمیمی هستند، تعارض رخ میدهد و میزان آن نیز بیشتر است؟

روانشناسان معتقدند که خانواده یکی از صمیمی ترین گروه هاست، لذا اختلاف و تفاوت سلیقه ها و علائق بیشتر است. گلز و استراوس عوامل زیر را در این زمینه موثر می دانند:

1-   افراد خانواده به مدت طولانی با هم وقت صرف می کنند.

2-    فعالیت ها و علائق متفاوت در خانواده هستکه بسیاری از آنها با هم همپوشانی دارد.

3-   درگیری احساسی در خانواده زیاد است.

4-    افراد این حق را برای خود قائلند که بر هم نفوذ داشته باشند.

5-    افراد چشم اندازها و انتظارات متفاوتی از زندگی دارند.

6-   نقشها بر حسب سن و جنس تقسیم شده است.

7-    عضویت اعضا در خانواده غیر ارادی است.

8-    وقایع خانواده از چشم اشخاص بیرون از خانه، پنهان است. در واقع اشخاص تمایل دارند که ناراحتیخود را بر نزدیک ترین اشخاصی که آنها را هر روز می بینند، تخلیه کنند؛ لذا زن و فرزندان خانواده، بیشتر در معرض خشونت هستند

علل کتمان خشونت درخانواده

خشونت در خانواده معمولاً به دلایل خاص از جمله دلائل مثبت و منفی روانی و حقوقی چندان آشکار نیست. برخی از این علل عبارتند از:

1-    اعتقاد بر اینکه زن نباید اسرار زندگی را فاش نماید، زیرا خانواده حیطه خصوصی است.

2-   شرایط خشونت آمیز در خانواده، نشانه عدم لیاقت زن در همسر داری است.

3-   با بیان این شرایط به دیگران و اعتراض نسبت به آن، خود و فرزندانش با خطر تهدید، تعقیب و . . . مواجه می شوند.

4-    عدم استقلال مالی زن، نگرانی از معیشت و احتمال بروز مشکلات اقتصادی ناشی از جدایی

5-    تقبیح طلاق، جدایی، ترک منزل

6-   ترس از تنهایی، احساس شرمندگی، ترس از آبروریزی، احساس نگرانی برای فرزندان  و . .  پس از جدایی

7-    اعتقاد به اینکه هیچ کس به غیر از فرد قربانی، قادر به ایجاد تغییر در شرایط زندگی نیست و او باید به تدریج این کار را انجام دهد.

8-   وجود علاقه به همسر و امید به تجدید نظر رفتاری وی

9-    جهل نسبت به قوانینو راههای احقاق حقوق خود

10-           اعتقاد به ضعف، دستگاه های قضایی در اجرای احقاق حقوق خانوادگی زن

 خشونت
خشونت
    • Reload بازآوری
    بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد

اطلاعات تماس
آدرس مرکز: تهران - خیابان فلسطین شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، کوچه میرسرابی، پلاک 1، طبقه اول.
شماره تماس: 7- 88971606
ساعات تماس: همه روزه به غیر از جمعه ها و پنج‌شنبه‌ها و روزهای تعطیل از ساعت 8:30 الی 20
شماره فکس: 88963091
شماره مشاوره تلفنی:
9092301510 از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 16
ساعات تماس: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 الی 20

آدرس کانال تلگرامی مرکز مشاوره رها :  rahaclinic@

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مرکز مشاوره رها می باشد.
طراحی سایت - هاست : وب سپنتا